Kontakt

Ak sa k nám chceš pridať alebo máš akúkoľvek otázku, kontaktuj nás na jednom z emailov:

Mária Tisoňová
šéfredaktorka
email: maria.tisonova@malebne.sk